Archiv časopisu Patron

Časopis Patron je periodikum, které vychází přibližně čtyřikrát za rok a je určeno (nejen) členům Spolku.

Možnosti získání časopisu vydávaného Spolkem Patron:

  1. Vyplnění a odeslání přihlášky za člena Spolku Patron na poštovní adresu Spolku Patron a uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 300 Kč na účet Spolku Patron.
  2. Finanční podpora činnosti Spolku Patron (v případě zájmu pouze o časopis a nikoliv o členství) a to prostřednictvím darovací smlouvy minimální částkou 500,- Kč. Jako poděkování za finanční příspěvek obdržíte jeden ročník časopisu Patron.

V případě vydání jiných materiálů Vám budou poskytnuty informace o možnosti jejich získání na e-mailové nebo poštovní adrese Spolku.

Chcete-li si nechat zaslat CD s archivem časopisu, napište si žádost e-mailem nebo písemně na adresu Spolku Patron.

Můžete si stáhnout ukázková čísla

Hledání v archivu časopisu
 
Zadaný výraz se hledá v názvech článků, při zadávání používejte diakritiku.
Přehled vydaných čísel
Ročník 1 - 1990 Ročník 11 - 2000 Ročník 21 - 2010
Ročník 2 - 1991 Ročník 12 - 2001 Ročník 22 - 2011
Ročník 3 - 1992 Ročník 13 - 2002 Ročník 23 - 2012
Ročník 4 - 1993 Ročník 14 - 2003 Ročník 24 - 2013
Ročník 5 - 1994 Ročník 15 - 2004 Ročník 25 - 2014
Ročník 6 - 1995 Ročník 16 - 2005 Ročník 26 - 2015
Ročník 7 - 1996 Ročník 17 - 2006
Ročník 8 - 1997 Ročník 18 - 2007
Ročník 9 - 1998 Ročník 19 - 2008
Ročník 10 - 1999 Ročník 20 - 2009

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}