Herrmannova smrt

Strašné neštěstí při lovu.
(Tak zněl nadpis v dobových Libereckých novinách dne 21.11.1905)
Dále následoval popis události, která se stala v neděli, dne 19.11.1905 v půl dvanácté dopoledne. Cituji:

"V Lázních Libverda se sešla skupina loveckých hostů mezi nimiž byl rovněž známý majitel restaurace "Zum Wiesenhaus", řezník a hostinský - pan Heinrich Herrmann. Při nahánění zvěře zazněl náhle výstřel a pan Herrmann se kácí, těžce zraněn, k zemi. Lovec, který kráčel za panem Herrmannem zavrávoral a padá k zemi - jeho puška při dopadu na zem spouští - a zasahuje Herrmanna naplno do zad. Řezník Herrmann krátce poté vydechl naposledy. Po provedené pitvě je zjištěno, že byly zasaženy ledviny a játra smrtelně zraněného. Strašná událost se stala denním tématem číslo jedna na celém frýdlantsku. Šestačtyřicetiletý pan Herrmann po sobě zanechal truchlící vdovu. Celá záležitost bude předmětem soudního vyšetřování."

Potud tedy zpráva z dobového denního tisku. V dalších novinách je upřesněno jméno nešťastného lovce, který Herrmannovu smrt způsobil: Byl jím pan Franz Hönig. Nalezl jsem rovněž smuteční oznámení a poděkování za projevenou soustrast, které nechala zveřejnit vdova po Heinrichu Herrmannovi - paní Juliana Herrmannová z Lázní Libwerda čp. 16.

Herrmannova  smrt (foto Herbert Endler) Půjdete-li od chaty Hubertky dolů po zeleně značené turistické cestě, nachází se žulový balvan s vytesaným textem po pravé straně na jakémsi hřebínku. Balvan je nenápadný, text těžko čitelný a s chybami:

Hir verunglükt
H. Hermann
Anno Nov. 1905

Hledal a nalezl jsem jej poprvé dne 14.7.1979 a od té doby ještě několikrát. Pokaždé když jdu na vlak do Bílého Potoka, scházeje po celodenní túře od Smrku či Tišiny kolem buku Anděla strážného a Křížového buku - zastavím se u Herrmannova pomníčku. Hezky se tu - pod starými buky v kapradí - odpočívá a přemýšlí o věcech člověčích...

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
"Reichenberger Zeitung" 1905
"Gablonzer Tagblatt"
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}