Hoffmannův kříž v Hejnicích

Hoffmannův kříž v Hejnicích (foto Herbert Endler) Prostý, ale pěkný dřevěný kříž a na něm upevněný litinový s umně odlitou tabulkou a písmeny F.H. dříve na smrku nyní na buku se nachází cca 200m západně od místa, kde kdysi stával hejnický skokanský můstek.
Původní vzhled pomníčku na místě, kde zemřel po zásahu bleskem, dne 21.7.1881, dělník v továrně z Hejnic čp. 58, sedmatřicetiletý František Hoffmann, již známe jen ze vzpomínek a staré skici. Krásný, z litiny odlitý kříž zasazený do opracovaného kamene na zemi padl rukou vandalů v padesátých letech. Když jej v roce 1955 vyhledal pan Emil Novák našel jen rozbité, po okolí poházené kusy kdysi tak umně zpracovaného kříže. Pan Novák posbíral jednotlivé úlomky a složil je do podoby původního kříže, tuto skládanku vyfotografoval - a jak se dočítám dále v jeho kartotéce - do jeho příští návštěvy zmizely i tyto pozůstatky na smrt Františka Hoffmanna. Umístil tedy nový kříž s Kristem a oválnou tabulkou s nápisem "Dokonáno jest!" na poblíž stojící smrk, přidal dřevěnou tabulku s česko-německým textem.
Jak už to bývá - ani tato památka na Františka Hoffmanna neměla dlouhého trvání - a tak v roce 1981 byl znovu umístěn železný kříž ve spolupráci pánů Nováka a Müllera, který s opravami vydržel dodnes. Když v roce 1987 padl smrk, na kterém byla památka umístěna (naštěstí ji dřevorubci umístili provizorně na sousední strom) byla tato natrvalo umístěna na buku (i když asi 12m SV od původního místa). A tam ji také naleznete.

Prokletý můstek.
Pár stovek metrů nad tímto místem - dalo by se říci přímo pod Ořešníkem - spáchal sebevraždu oběšením syn výše jmenovaného Františka Hoffmanna - Josef Hoffmann. Ten se 23.9.1915 vyšplhal na silný buk, uvázal jeden konec lana kolem silné větve a druhý kolem krku a - skočil!
Dle tehdejší výpovědi svědka, který později sundával oběšencovo tělo - byl jím hrobník z Hejnic, pan Kamill Weber - bylo velice nesnadné sundat oběšence z výšky, ve které se tělo nacházelo. Bylo nutno provaz přeříznout a nechat oběšence z výšky spadnout dolů na zem. Jen pro zajímavost: Josefu Hoffmannovi bylo rovněž sedmatřicet let když se oběsil.

Na dolním okraji lesa pod můstkem si v roce 1945 musel vykopat svůj hrob čtyřicetiletý listonoš Rasch z Hejnic, než jej skolila salva popravčí čety revoluční gardy. V roce 1947 se zde prý pohybovala jakási komise Angličanů, která o této a podobných událostech měla velice přesné podklady a znala detaily. Tak jako u ostatních případů byly i zde tělesné ostatky po exhumaci zpopelněny v libereckém krematoriu.

Rok 1947. Západně od skokanského můstku je nalezeno tělo zavražděné šestadvacetileté Marty Krausové. Hrůznost nálezu podtrhoval fakt, že její hlava, oddělena odborným řezem od trupu, ležela opodál! O příčině této vraždy kolovaly pouze dohady. Říkalo se, že prý to byl místní řezník, ale jak už to bývá v místech, kde každý každého zná - nahlas to nikdo četníkům neřekl...
Pátrání po vrahovi, pachateli hrůzného činu, bylo v těch letech takové všelijaké a výsledek žádný. Manžel zavražděné byl tou dobou v zajetí a ona sama prý...; nechme dohadů a spekulací vždyť případ se stal před pětapadesáti lety!

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
Ročenky Německého horského spolku
Reichenberger Zeitung
Archiv Emila Nováka
vlastní archív autora

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}