Sejmutí desek z hrobky Josefa Matouschka

V pátek 12. prosince proběhla demontáž bočních náhrobních desek z hrobky Josefa Matouschka, která se nachází na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Obě boční desky již držely pouze na dvou vrutech ze čtyř a hrozilo jejich zřícení a poškození. Během zimních měsíců bude provedeno vyčištění lícových stran a obnova písma. Desky se na Matouschkův hrob vrátí v rámci jeho rekonstrukce, kterou má Spolek Patron v plánu jako hlavní akci pro rok 2015.

Demontáž provedli členové Spolku Patron Josef Joe Kuna a Bohumil Horáček, kteří po skončení práce za oblačného větrného odpoledne na Matouschově hrobce zapálili pamětní svíčku.

Josef Matouschek (nar. 4. 10. 1867) byl liberecký průkopník turistiky a autor několika podrobných map. Jeho nejslavnější kartografickou prací je takzvaná Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor (Spezial-Karte vom Jeschken- und Isergebirge), vydaná roku 1927. Zachycuje území mezi Lužickými ho-rami a západními okraji Krkonoš. Podkladem pro tvorbu mapy byla Matouschkovi rakouská vojenská mapa zpracovaná v měřítku 1 : 25 000. Do té zakreslil vrstevnice a podrobně pojmenoval vrcholy, průseky, řeky i potoky, cesty, osady, samoty, ale také pomníčky či kříže a další turistické zajímavosti. Zdrojem informací o mapovaném území mu byla sdělení lesníků, dřevařů a místních občanů. Výsledné dílo v měřítku 1 : 50 000 vydal Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory.

Josef Matouschek zemřel v Liberci krátce po skončení druhé světové války, 12. čer-vence 1945. Srdeční mrtvice jej zastihla na vycházce v dnešní ulici 8. března u domu číslo třináct.

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}