Jindřichova výšina – nalezení zapomenuté vyhlídky

Kamennou komoru (dříve zvanou Steinkammer) nad údolím Kamenice, obyvateli Josefova Dolu zvanou Partyzánka, mnozí dobře znají. Pravda, nikdy zde žádní partyzáni nebyli, ale místní děti si sem chodívali po válce hrát. A na co jiného, než na hrdinné partyzány…

Ve skupině žulových skal se nachází veliký blok, který se od masivu posunul natolik, že vzniklou mezerou můžou do tmy vejít dvě osoby vedle sebe a na strop sotva dosáhnou. Podle pukliny zdejší kvádrovité odlučnosti žuly je uvnitř možné pravoúhle zabočit a vyjít na jiné straně opět ven na světlo.

Již před rokem 1900 zde bylo několik turistických atrakcí. Dole u cesty byl vodopád na Červeném potoce, který se spouštěl dle zájmu z nádrže postavené výše. Místní skupina německého horského spolku Oberes Kamnitztal vybudovala u jeskyně Steinkammer dřevěný altán s věžičkou, který sloužil jako letní restaurace. Pro řady stolků, lavic i módní kuželník spolkaři vyrovnali svažitý terén kamennými terasami. V polovině srpna roku 1900 se zde konala večerní slavnost. Po projevech a provolávání slávy byl pomocí detonace rozšířen vstup do Komory Františka Josefa I., jak oblíbené výletní místo přejmenovali.

Nad Kamennou komorou, jak se místu říká dnes, upravili členové horského spolku na nevelké skalce i vyhlídku nazvanou po dlouholetém předsedovi Heinrichu Zenknerovi Heinrichshöhe. Postavili k ní pár schodů a zabezpečili zábradlím.

V dalších letech se spolek potýkal s malou návštěvností i s údržbou vybudovaných zařízení. V roce 1911 od provozování neefektivních služeb odstoupil a místo později upadlo v zapomnění. Přes vodopád dnes vede asfaltová silnice do Pekla, přístupové cesty jsou špatně průchodné, kamenné terasy zarostly. Na vyhlídku, ze které pro vzrostlý les už není nikam vidět, si nikdo nevzpomněl. Podle starých pohlednic byste to místo nepoznali.

Černobílou fotku vyhlídky jsem náhodně našel v albu téměř půl století starých fotografií Jana Zemana (http://izerky.net/fotogalerie/zemanII/imagepages/image96.html). S kopií obrázku Jindřichovy vyhlídky jsem procházel les nad Kamennou komorou, ale marně. Snímky jsem rozeslal přátelům, o kterých jsem věděl, že je záhada nenechá v klidu. A také jsem se dočkal: na místo se vypravil Jarda Haufer s manželkou, hledali a fotografovali skály a teprve doma, při stahování fotek, si všiml otesané hrany jednoho z kamenů. Hned mi zavolal, že někdejší vyhlídku asi našli, a kdy prý tam vyrazíme.

Vypravili jsme se až začátkem prosince v počtu pěti nadšenců. Na okraji vykáceného pruhu lesa byla snadno přístupná skalka, zastíněná větvemi smrku rostoucího poblíž. Ve vysoké vrstvě mechu se uchytily náletové smrčky. Když jsme poodkryli porost, našli jsme dva pahýly železné kulatiny zapuštěné do hrubě otesané plošiny. Díky vykácené části lesa je nyní odtud opět vidět do části údolí Josefova Dolu a na protější svah nad Kamenicí.

Před skálou jsme našli další schody zarostlé trávou a borůvčím. Prořezali jsme překážející větve a očistili plošinu a objevené schody. Jen jsme nemohli pochopit, jak se tehdy návštěvníci dostávali nahoru k zábradlí. Pro krok to bylo příliš vysoko. Ale dole pod skálou se povaloval z části opracovaný žulový kvádr. Nápad, akce – a šišatý, nepravidelný kvádr byl na místě chybějícího mezistupně. Teď jsme už byli spokojeni.

Dobře znatelná cesta k Jindřichově vyhlídce ani ke Kamenné komoře dnes nevede. Skupina skal je však vyznačena na mapě Jizerských hor Nakladatelství ROSY 1 : 25 000.

Doporučujeme projít si předloni otevřenou naučnou stezku Gustava Leutelta, která začíná před železniční stanicí v Josefově Dole. Její návštěva stojí jistě zato; poměrně vysoko nad zastavením číslo 3, nacházejícím se při silničce do Pekla, je popsané místo.

Za poskytnuté podklady děkuji Herbertu Endlerovi ze Spolku Patron. 

Texty k fotografiím: 

01 – Jindřichova výšina a Kamenná komora v roce 1900 (dobová pohlednice)

02 – Současný stav Kamenné komory, zvané též Partyzánka (foto Josef Joe Kuna)

 03 – Jindřichova výšina před téměř půl stoletím (foto Jan Zeman)

04 – V této podobě jsme Jindřichovu výšinu objevili (foto Ladislav Řezáč)

05 – Objevování dávného kamenného schodiště (foto Ladislav Řezáč)

06 – Okolí vyhlídky bylo zbaveno náletových dřevin (foto Ladislav Řezáč)

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}