Schmidt-Gustlův pomníček

V "Knize o Jizerských horách" autora Miloslava Nevrlého se na stranách 48-49 můžeme dočíst - cituji:
"Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou Richterovu cestu ze Zadní Studánky , stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž". Konec citace. Je to tak, jak píše pan Nevrlý. Dne 12.7.1978 jsem se o tom mohl sám poprvé přesvědčit.
Jako již tolikrát i dnes beru do ruky dobové vydání Libereckých novin - večerní vydání ze dne 23.12.1907 (Reichenberger Zeitung - Abend-Ausgabe) a nacházím zprávu o tragickém události na severním svahu Smědavské hory.
Zpráva z novin: "Dne 21. prosince se vydali dva Clam-Gallasovští hajní Gustav Ressel a Adolf Semtner pro vánoční stromky do hraběcího lesa. Gustav Ressel si chtěl uříznout vyhlédnutý stromek a proto podával svému kolegovi svoji ostře nabitou pušku.Sotvaže však hajný Semtner tuto uchopil, došlo k výstřelu a celá dávka broků zasáhla Ressla do oblasti pravého kolene. Těžce zraněný Gustav Ressel byl dopraven do nemocnice ve Frýdlantu". Potud zpráva z tisku.
Další zprávy zjištěné ve frýdlantské úmrtní matrice hovoří stručným úředním jazykem:
Gustav Ressel, narozený roku 1869 ve Vídni, hajný v Bílém Potoku, zemřel dne 16.3.1908 na následky sepse - otravy krve, ve věku 38 let,7 měsíců a dvou dnů. Pochován byl 19.3.1908 v 10:00 hodin dopoledne na hřbitově v Bílém Potoku.
Jak je vidět, hajného Gustava Ressela se již nepodařilo vyléčit z následků těžkého zranění utrpěného dne 21.12.1907 v lese u Čínské cesty. K pomníčku Gustava Ressela bych rád přidal několik poznámek. Zřejmě nebude každému jasné proč se místo neštěstí nazývá Schmidt-Gustlův pomníček, když se dotyčný jmenoval Gustav Ressel. Pak vězte, že to byla jeho přezdívka, pod kterou jej všichni znali.
Schmidt-Gustlův pomníček (foto Herbert Endler) Další poznámka se týká kříže samotného: Ten byl někdy kolem roku 1985 sundán s úmyslem jej zrekonstruovat. Po strastiplné cestě kříže mezi lidmi, kteří se snažili o jeho opravu - skončil nakonec u pana Ulbricha, který ho skutečně dal do původního stavu - a zbývalo pouze jeho znovuumístění na balvan u Čínské cesty. A tady to začalo být zajímavé. Byli jsme domluveni, že se tam s opraveným křížem vydáme v září 1998. Shodou okolností jsem po Čínské cestě s přáteli procházel 20.9.98 - a k mému překvapení na balvanu svítil novotou železný kříž! Vida, povídám si, Michal Ulbrich na mne nečekal a kříž umístil sám - musím mu alespoň poděkovat. Při první příležitosti jsem tak učinil a málem jsem se se zlou potázal: Přítel Michal mi odpověděl, že si mám ty srandičky nechat, a že tam ten kříž opravdu co nejdříve dá! Dalo mi dost práce jej přesvědčit, že tam již nový kříž je, a že ho mám i na fotografii. Michal něco zabručel, jako že kříž co má doma pod postelí nemá co dělat na skále pod Smědavskou horou, a myslím, že mi dodnes tak úplně nevěří, že v tom nemám prsty...

P.S.
Docela by mne zajímalo, kdo byl ten dobrý člověk, který již nevydržel naše zdlouhavé opravování pomníčku Schmidt-Gustla a po cca 13-ti letech umístil pěkný nový kříž na místě neštěstí!?

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
Ročenka Německého horského spolku z roku 1925
Liberecké noviny - prosinec 1907
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}