Pomníček Panny Marie Bolestné v Horním Maxově je opraven

Již před dvěma roky, kdy byla dokončena a předána do užívání renovovaná maxovská křížová cesta, řekli si členové Spolku Patron, že by rádi obnovili i starý pomníček, stojící při silnici vedle bývalé kapličky Panny Marie Bolestné. Pomníček nepochybně s křížovou cestou souvisel, neboť sotva čitelný letopočet 1840, který je na něm vytesaný, je shodný s rokem jejího vysvěcení.

Po formálních přípravách byla oprava zařazena mezi hlavní spolkové akce pro rok 2015. V letních měsících členové spolku nejprve provedli nezbytné terénní úpravy, načež ve spolupráci se značkaři Klubu českých turistů přemístili turistické značky na vedle stojící informační panel. Další etapou bylo upevnění obrázku a kovaného křížku a nakonec byl černou barvou zvýrazněn letitý nápis Anno 1840. Během října bylo vše připraveno ke slavnostnímu „odhalení“.

V neděli 8. listopadu 2015 ve 14 hodin se u obnoveného pomníčku v Horním Maxově sešlo na třicet osob, mezi nimiž nechyběl pater Pavel Ajchler. Za Spolek Patron přítomné přivítal Otokar Simm a stručně je seznámil s minulostí pomníčku a s provedenými opravami. Poté předal slovo panu faráři Ajchlerovi, aby obnovené památce požehnal. Tím byla slavnostní chvíle završena.

Památka byla po mnoho desetiletí opomíjena a v současnosti již pravděpodobně není pamětníků, kteří by mohli promluvit o jejím původním vzhledu. Ani staré fotografie či pohlednice nám o něm nepodávají svědectví. Zajímavé je, že o pár set metrů blíž k Janovu nad Nisou stojí při stejné silnici téměř shodný pomníček. I na něm je vytesán letopočet 1840.

Zatímco žehnání křížové cestě doprovázel před dvěma roky chladný listopadový liják, tentokrát akci přálo i počasí. Až nezvykle teplé listopadové odpoledne se slunečním svitem jen podtrhlo příjemnou atmosféru tohoto setkání a účastníci se tak mohli rozcházet s dobrým pocitem. 

Autoři fotografií: Herbert Endler, Otokar Simm, Jaroslav Lubas.

 

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}