Revitalizace starého hřbitova v Dětřichově

Možná jste si někteří při návštěvě Dětřichova všimli, že na starém hřbitově, obklopujícím kostel sv. Anny, probíhají terenní úpravy a že kamenné náhrobky jsou rozebrány a leží u zdi kostela. Mezi nimi i náhrobní pomník polesného Franze Malika, který byl 20. listopadu 1870 v lesích nad Dětřichovem smrtelně postřelen pytláky. Křížek, který se nachází na místě přestřelky, jsme opravovali v loňském roce.

Zasvěcení přátelé jizerskohorské historie a pomníčku vědí, že právě u kostela sv. Anny se nachází Malikův hrob. Zmiňuje jej i kniha Připomínky zašlých časů. Pomníčkáři k němu museli překonávat silnou hřbitovní zeď, branka byla po většinu času uzamčena. Někteří z nich se nám nyní ozvali s naléhavou zprávou, že Malikův hrob je rozebrán a možná hrozí jeho likvidace.

Kontaktovali jsme proto starostu Dětřichova Daniela Kopeckého a zjistili jsme následující informace:

Obec Dětřichov odkoupila pozemek starého hřbitova kolem kostela od litoměřické diecéze. Obec má v úmyslu plochu bývalého hřbitova přeměnit na rekeační plochu se zachováním jejího pietního rázu. Projekt zahrnuje obnovu 2 lipových alejí, úpravu cest a instalaci laviček.
V současné době probíhá kácení náletů a úpravy terénu. Součástí projektu je také obnova křížové cesty podél zdi a zachování cenných náhrobků. Obec má v plánu rozebrané pomníky vrátit zpět na původní místa. Podle starosty jsou si v Dětřichově vědomi významu Malikovy památky a náhrobek se určitě vrátí na své místo. Po provedení úprav a zpřístupnění plochy hřbitova už nikdo nebude muset lézt přes zeď, aby se na památku podíval.

Tak snad vše dobře dopadne.

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}