Památky v okolí obce Višňová – 1. díl

Při práci na opravě Hirschmannova kříže v Poustce jsem měl možnost seznámit se s Marií Matuškovou, která dvacet let pracovala jako starostka Višňové – roztroušené obce, do které je integrováno dalších osm menších osad (Andělka, Předlánce, Víska, Poustka, Saň, Loučná, Minkovice a Filipovka). Marie Matušková byla spoluzakladatelkou zdejšího obecního muzea a dnes píše obecní kroniku. Vzhledem k tomu, že ve Višňové žije již čtyřicet let, není v tomto kraji místečko, které by neznala. Přijměte proto pozvání k pomyslnému putování po některých zajímavých památkách, o které se obec Višňová pečlivě stará a řadu z nich v posledních letech opravila.

Poblíž cesty nad kostelem ve Višňové najdeme Jindrákův kříž. Na tomto místě zemřel na srdeční příhodu místní občan Josef Jindrák, když se vracel ke svému obydlí, ležícímu na kraji obce u státních hranic.

V Loučné najdeme pečlivě udržovaný Pomník obětem první světové války, který dnes vlastně stojí v poli. Ve stejné obci u č. p. 3 najdeme i zajímavý pomníček – „kapličku“. Je to sloup z kamene s vysekanou schránkou pro sošku či obrázek. Němci říkali tomuto typu pomníčku Kapelle, tedy kaplička. Andělský kronikář František Siegmund využívá ve svých záznamech zápisky kronikáře Antona Franze Ressela:

Majiteli statku v Loučné se stali manželé Jan z Püchlerů a Anna Marie z Püchlerů rozená ze Schwartzů. Statek pak zdědila dcera Maria Beata Anunciata z Püchlerů k doživotnímu užívání, je pochována ve Vsi s velkými poctami. Její mladší sestra, Pelexina z Püchlerů, která zemřela v roce 1687, byla podle farních zápisů ze Vsi velice zbožná panna. Denně chodila se modliti ke kapličce, která stála na rohu pole ku statku v Andělce, patřícímu tam, kde ten velký kámen blíže staré cesty z Andělky do Filipovky stojí. Její rodinný erb se nachází pod kúrem kostela ve Vsi. Křížek dnes tam již nestojí a podle kronikáře Karla Richtera z Loučné byl kolem roku 1874 vylomen a do Loučné přenesen.

Polní katastr v okolí tohoto pomníčku byl nazýván Kapellenberg. Dnes by si tato památka již zasloužila opravu.

Na posledních dvou fotografiích vidíme kříž v osadě Andělka. Památka byla nedávno restaurována. Stoji na úpatí Větrného vrchu nedaleko větrných elektráren. Na tomto místě, kde podle místních není při bouřkách o blesky nouze, prý zabil blesk místního sedláka. Další zajímavostí v okolí je výskyt několika kráterů po bombardování Frýdlantska na konci druhé světové války.

V příštím vydání časopisu Patron se do Andělky znovu vrátíme a vydáme se odsud na další putování po drobných památkách obce Višňová.

 

Popisky k fotografiím:

01 – Jindrákův kříž u kostela ve Višňové (foto Rudolf Makeľ)

02 – Okolí válečného pomníku v Loučné pomalu zarůstá vegetací (foto Rudolf Makeľ)

03 – Boží muka – kaplička v Loučné byla nepochybně ozdobena soškou nebo obrázkem (foto Rudolf Makeľ)

04 – Nedávno opravený kříž v Andělce (foto Rudolf Makeľ)

05 – Kamenný podstavec zdobí kovový křížek (foto Rudolf Makeľ)

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}