Kříž Ediny Winkelbauerové od února zdobí pamětní tabulka

Nedaleko bývalé hájovny v Hořeních Pasekách nechala Edina Winkelbauerová, rozená hraběnka

Clam-Gallasová, v roce 1935 vztyčit více jak 3 metry vysoký dřevěný kříž. K místu ji poutalo několik

krásných let, která zde s manželem MUDr. Adolfem Winkelbauerem a čtyřmi dětmi žila. Bývalou

rohanskou hájovnu získala jako součást pozemkové výměny od JUDr. Alaina knížete Rohana ze

Sychrova, který byl nejen vykonavatelem závěti Franze hraběte Clam-Gallase, ale i blízkým rodinným

přítelem. Kříž symbolizoval vděčnost i díkuvzdání za žité rodinné štěstí. Rodina zde trávila nejvíce

času od jara do podzimu, a to od počátku 30. let až do roku 1945. Symbol kříže ve své tíze dolehl na

lékaře a frontovou zdravotní sestru z Velké války v letech 1943–1945. Nejprve na východní frontě

v uniformě Wehrmachtu padl druhorozený syn Leo, o rok později i prvorozený Andreas. Konec druhé

světové války znamenal konfiskaci domu i pozemků a nemožnost návratu do Čech.

Dřevěný kříž navštívil až 70. letech minulého století jediný válku přeživší syn Rudolf Winkelbauer,

který nedlouho po druhé světové válce odešel z Rakouska do Spojených států amerických, kde po

celý život působil jako gynekolog. Na svou první poválečnou návštěvu často s dojetím vzpomínal.

Když k místu přicházel, viděl zde rozjímající ženu kladoucí k patě kříže čerstvé květiny. V roce 1999 na

stejné místo přivedl svou druhorozenou dceru Christinu s vnoučaty. Kříž byl Lesy ČR obnoven v roce

2005, dr. Rudolf Winkelbauer zemřel v říjnu 2014 v USA.

Od té doby jsem měl možnost Christinu Kelly ke kříži doprovázet dvakrát. Poprvé v říjnu 2015, kdy

jsme místo navštívili za účasti příbuzných a Vojtěcha Hanzlíka, žijícího v bývalé hájovně, další

návštěva u kříže Ediny Winkelbauerové se uskutečnila v sobotu 20. února 2016. Cílem naší cesty,

kterou opět doprovázel Vojtěch Hanzlík a tentokrát i hejnický farář R. D. Pavel Andrš, bylo připevnit a

požehnat smaltovanou pamětní tabulku, která nese latinský text:CRUX PRO MEMORIA

A. D. 1935

Edina Winkelbauer

Comitessa Clam-Gallas

Christine Winkelbauer Kelly

 

Tabulka upomíná na donátorku kříže Edinu Winkelbauer.

Popisky k fotografiím:

1- Christine Winkelbauer Kelly, R. D. Pavel Andrš a Vojtěch Hanzlík u kříže

2- Detailní pohled na novou tabulku

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}