Pomníček Wildnera a Leubnera

Na osamoceném, dvouvrcholovém kopci severně od Ferdinandova, zvaném v mapě Na hrátkách (ale tento název bych nedoporučoval používat v Hejnicích, tam se mu říká Na chatkách!) stojí v malém opuštěném lomu kamenný pomníček s tabulkou. Text tabulky:

původnísoučasný
Durch einen Erdsturz
wurde hier
am 12. April 1930
der Besitzer dieses Waldes
der Landwirt Josef Wildner
und sein Hirtenknabe
Oswlad Leubner
Erdrückt

ZDE PŘIŠLI
12. DUBNA 1930
PŘI SESUVU PŮDY
O ŽIVOT
JOSEF WILDNER 58 LET
A
OSWALD LEUBNER 15 LET

Vlastní příběh byl kdysi pěkně popsán paní Marií Peukerovou z Raspenavy a myslím si, že se bude líbit i Vám:
"Na jaře roku 1930 byl v Raspenavě bydlící nádeník O.L. uvězněn kvůli pytlačení. Jeho žena se měla co ohánět, aby uživila sebe a dva syny ve věku 8 a 14 let. Starší ze synů, Oswald, si dokázal již několikrát přivydělat nějakou tu korunu výpomocí u sedláků a právě nyní se dozvěděl, že je potřeba pomoci v pískovém lomu. Majitel lomu nechtěl zprvu ani slyšet o tom, že by měl zaměstnat čtrnáctiletého chlapce, ale nakonec svolil, chlapec se zdál silný a nakonec - další zájemci se příliš nehrnuli. V sobotu 12. dubna směl tedy Oswald pomáhat v lomu. Vzal si s sebou svého pejska Boxiho a vyrazil. Vůz, který měli naložit pískem již ráno do lomu přistavil koňmo statkářův syn a s koňmi odjel pracovat na pole.
Schylovalo s k večeru, mladý statkář se ženou, děvečkou a čeledínem se vrátili z pole, ale statkář s pomocníkem ještě doma nebyli. Poslali tedy děvečku ať se jde do lomu podívat. Děvečka, už když se tato blížila k lomu, slyšela žalostné psí vytí a pojala neblahou předtuchu a pohled, který se jí později naskytl, byl strašný: Mohutná převislá stěna lomu, která léta odolávala se sesula a pohřbila pod sebou muže i chlapce. Pejsek Boxi sice žalostným vytím přivolával povozníka z ferdinandovského mlýna, který oral nedaleko odtud na kraji lesa, ale ten mu nerozuměl.
Čtrnáctiletý Oswald Leubner nebyl zasypán tak hluboko a při včasné pomoci mohl být vyproštěn a zachráněn. Třiašedesátiletý majitel pozemku, statkář Josef Wildner z Raspenavy čp. 1 byl však pohřben pod mohutnou vrstvou kamení, zeminy a písku a každá pomoc by přišla již pozdě.
Nešťastnému otci chlapce byl prominut zbytek trestu ve vězení protože osud sám jej potrestal za všechny jeho hříchy víc než jakýkoli soud."


Pomníček Wildnera a Leubnera (foto Herbert Endler) Byl jsem několikrát u pomníčku Wildnera/Leubnera i na kopci samém. Je to zajímavé místo. V dávné minulosti se tu nacházel Poustevníkův kámen, dle pověsti tu sídlil poustevník Eremita Paul Stelzig z Ludvíkova, který zde postavil kapličku - ale sám nedobře dopadl. Dne 7.6.1914 tady slavnostně zahájilo svým prvním představením činnost místní přírodní divadlo. Na pozemcích pronajatých od pánů Neumanna z Hejnic a Josefa Wildnera z Ferdinandova se zde sešlo na tisíc nadšených návštěvníků. Při mé návštěvě tady nebyla ani noha. Budete-li sem mít cestu nezapomeňte se vyšplhat na tenhle kopec - a jen se tak dívat dolů na Ferdinandov a Hejnice...

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}