Pomník Josefa Czoma

Pomník Josefa Czoma (skica Emil Novák, foto Dr. Malicky)

Marek Řeháček o tomto pomíku uvádí (v časopise Patron):

Josef Czom byl uherský husar, který byl smrtelně zraněn 23.června 1866 na předsunuté hlídce na vítkovských polích za prusko-rakouské války. Pohřben byl na dnes již zrušeném hřbitově u kostela v Chrastavě. Pomník na místě jeho smrti byl postaven na popud vítkovských občanů roku 1908.

Vyjmuto a zpracováno z dobového tisku:

Pomník pro prvního padlého roku 1866. (Reichenberger Zeitung 3.9.1907)

"V neděli, dne 1. září 1907, se na schůzi konané v hostinci Františka Pfohla v Dolním Vítkově u Chrastavy sešel starosta Chrastavy pan Bergmeier, zástupce Dolního Vítkova pan Wirsik, zástupci chrastavského spolku veteránů pánové Lux, Putzky, Anton Lichtner, Petr Fritsch, a zástupci spolku veteránů z Vítkova, pánové František Pfohl a Zuschke.

Chrastavský pan starosta zahájil zasedání a v delším úvodním projevu vysvětlil přítomným důvod tohoto sezení. Sdělil přítomným, že teprve na základě loňské návštěvy husara Josefa Horvátha v Chrastavě bylo možno zjistit jméno prvního padlého vojáka z roku 1866. Tento voják, který padl 23.června 1866 na předsunuté hlídce v poli u Dolního Vítkova, kde vartoval se svým kamarádem Josefem Horváthem, se jmenoval Josef Czom.

Byl vytvořen 15-ti členný výbor, který bude usilovat o vybudování pomníku na místě, kde byl Josef Czom smrtelně raněn. Majitel pole, pan Antonín Müller z Dolního Vítkova, se ukázal jako velice vstřícný této myšlence a dal bezplatně část pozemku pro stavbu pomníku k dispozici. Přítomní se usnesli, že ke stavbě pomníku použijí nalezený ("bludný") balvan (Findling) s věnováním. Zvolený výbor podnikne další nezbytné kroky."

Husar z roku 1866. (Reichenberger Zeitung 14.6.1908)

Chrastava, 14.června: Na základě dnes odhaleného pomníku na počest prvního zraněného z války 1866 sdělujeme:

"V září roku 1906 navštívil Chrastavu úřední sluha maďarského ministerstva vnitra jménem Josef Horváth z obce Tapolcza, který zde roku 1866 sloužil jako Radeckého husar. Jeho prostřednictvím vešlo tehdy ve známost jméno prvního padlého z roku 1866, který je spolu se dvěma druhy (padlými později) pohřben na chrastavském hřbitově.

Pomník Josefa Czoma (foto Herbert Endler)

Horváth vyprávěl, jak 23.června 1866 byl na předsunuté hlídce spolu s dalším husarem Josefem Czomem. Svítalo, když Prusové překročili hranice Saska. Přes jeho varování se Czom rozjel vstříc nepříteli. V nastálé přestřelce zasáhla Czoma nepřátelská kulka do břišní krajiny. Horváth odvezl těžce raněného kamaráda pod stálou palbou do města, kde byla první oběti války z roku 1866 poskytnuta první pomoc. Smrt však brzy vysvobodila těžce raněného z jeho útrap.

Během své návštěvy ukázal Horváth přesně místo na poli v Dolním Vítkově, kde k události došlo. Statečnému vojákovi je na tomto místě postaven pomník s věnováním."

Pomník - odhalení. (Reichenberger Zeitung 15.6.1908)
Článek obsahuje v podstatě stejná fakta jako ve shora citovaném článku. Vyjímám proto pouze zajímavé údaje:

"Pomník se nachází na vyvýšenině cesty spojující Vítkov s Václavicemi. Je tvořen tzv. nalezeným (bludným) kamenem asi 2m vysokým, kolem kterého jsou poskládány menší kameny s květinovou výzdobou. Na kameni je (dle textu v novinách - pozn.autora) tento nápis:

Zur Erinnerung an den hier
am 23.Juni 1866 in den
frühen Morgenstunden durch
einen preußischen Vorposten tödlich*
verwundeten österreichischen Krieger
Josef Czom
des k.k. Husaren-Regimentes Nr.5.
Lokalverein zur Erhaltung
der Kriegerdenkmäler
Reichenberg**.
Na památku na zde
dne 23.června 1866
v časných ranních hodinách
pruskou předsunutou hlídkou smrtelně
zraněnému rakouskému vojákovi
Josefu Czomovi
z c.k. husarského regimentu č.5.
Místní spolek pro zachování
válečných pomníků
Liberec.
* na pomníku je "tötlich" - pozn.autora
** na pomníku je "in Umg. Reichenberg" - pozn.autora
 

Vzpomínky na rok 1866. (Reichenberger Zeitung 17.6.1909)
V tomto článku se opět píše o návštěvě Josefa Horvátha a o události popsané již shora. Za nové informace považuji tato fakta - cituji:

"Jak hlásí maďarské listy, oslavil v těchto dnech Josef Horváth, dveřník (? Türsteher) na ministerstvu vnitra v Budapešti, své 50 jubileum ve službě a dočkal se při této příležitosti značného uznání. Největší radost, jak píše list, ale měl z malého obrázku zaslaného k tomuto jubileu chrastavskou městskou radou. Na umělecky provedeném obrázku je zachycen pomník z Dolního Vítkova věnovaný první oběti polního tažení z roku 1866 - husarovi Josefu Czomovi."

Potud tedy zpracování příběhu pomníku Josefa Czoma.

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Marek Řeháček, časopis Patron 1/99/15
Reichenberger Zeitung 3.9.1907
Reichenberger Zeitung 14.6.1908
Reichenberger Zeitung 15.6.1908
Reichenberger Zeitung 17.6.1909

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Jméno: Dan
e-mail: danhrabanek@seznam.cz
Předmět: Hrabánek

Nebyl-li tento památník odstraněn, kde jej přesně mohu nalézt ? Bydlím v Liberci a mám kolo. Děkuji za odpověď. Dan Hrabánek

Vzkaz vložen dne 17.7.2007 v 17:27:13 [Odpovědět na příspěvěk]

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}