Männichův kříž

Při jednom ze svých srpnových putování horami (v roce 1992) jsem procházel i Střední hřeben jizerský. Při prohlídce rozvalin bývalé hájovny - Hojerova domu (Hoyerhaus) - a jeho okolí, nalezl jsem asi tak 70 kroků SV od rozvalin ve skalní kupě zasazený železný křížek (viz foto autora). Nevím kdo a kdy jej sem umístil, ale dotyčný měl zřejmě na mysli událost popisovanou panem Miloslavem Nevrlým v jeho Knize o Jizerských horách na straně 47 - cituji:
Männichův kříž u Hojerova domu (foto Herbert Endler) "U skály severovýchodně od osamělého Hojerova domu, který dnes leží v rozvalinách na Středním jizerském hřebeni, stál prý ještě začátkem století kříž. Zde zastřelil pytlák Männich ze slezské samoty Kobelhäuser, která leží jen nedaleko odtud za vodou, třináctiletého chlapce. Dítě šlo tehdy brzy ráno z Jizerky na Velkou Jizeru pro housky, přestože i na Jizerce bývala pekárna, v Prusku byly ale housky o několik krejcarů levnější než v Čechách. Když se chlapec vracel domů, střelil Männich do košíku s bílou plachtou v domnění, že střílí zvěř. Smrtelně raněné a umírající dítě donesl ještě domů".
Potud tedy citát z Knihy o Jizerských horách. Ve svých starých materiálech jsem nalezl záznam o prvních obyvatelích Jizerky, kde se mimo jiné dovíme že:
"V roce 1733 bydlel na louce u Jizerky ve svém domku i Christian Mannich z Flinsberku, který byl prvním zdejším hostinským. Hned vzápětí však je uvedeno, že brzy natolik zchudl, až se prý musel vrátit zpět do Slezska. Dále se ovšem dočítám, že ještě v roce 1750 odvádí na daních 3 zl. a 30 krejcarů - tedy na Jizerce dosud bydlel!? Pro stavbu domků, kterou prováděli majitelé pozemků na Jizerce sami, bylo vrchností poskytováno stavební dříví zdarma. Na stavbu domku Christiana Mannicha, která byla provedena na základě dekretu (stavebního povolení) ze dne 30. ledna 1740 se zachoval rozpočet nákladů: Celkové náklady činily tehdy 68 zl. a 31 krejcarů. Z toho na tesařské práce připadlo 59 zl.; na zednické práce 4 zl. a 15 krejcarů; sklenářské práce představovaly 3 zl. a 25 krejcarů a za 1 zl. 51 krejcarů bylo prací hrnčířských."
Netvrdím samozřejmě, že citovaný pan Mannich je totožný s pytlákem Männichem i když možné by to bylo!? Pan Mannich zchudnul jako hostinský a neměl tedy peněz nazbyt, aby si koupil třeba domek na slezské straně Jizerských hor. Je tedy docela možné, že se uchýlil na samotu Kobelhäuser (nebo jeho potomek?) a občas si zapytlačil. Ať tak či onak, možná, že pátrání ve starých záznamech přinese jednou bližší podrobnosti o pytláku Männichovi a jeho nešťastném činu.

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}