Mützelův obrázek

Přestřelka pod Ptačími kupami

U tohoto pomníčku pod Ptačími kupami bych použil vyprávění tehdy žijícího přímého účastníka. Byl jím osmdesátiletý revírník na penzi pan Anton Michler z Ruprechtic. Zaznamenáno bylo v ročence německého horského spolku.

Mützelův obrázek (foto Herbert Endler) "Jedné srpnové neděle roku 1866 jsme procházeli Hejnický revír. Já, ještě jako mladý adjunkt spolu s lesníky Mützelem a Wirsikem. Najednou jsme uslyšeli výstřel ve směru od Ptačích kup a po chvíli zahlédli mihnout se průsekem neznámého muže, který drže v rukou pušku zmizel směrem k Ptačím kupám. Bylo jasné, že jde o pytláka a tak jsme se pustili do jeho pronásledování. V místech dnešního Mützelova obrázku, jsme na dostřel spatřili chlapa, který měl pušku opřenou o strom. Lesník Mützel zvolal: "Stůj!" a ve stejný okamžik třeskla rána z opačné strany. Pytláci byli dva a střílející byl ukryt za balvany. Mützel, těžce zraněn klesl k zemi a při pádu ještě spustila jeho puška. Já, stoje za ním, jsem nejdříve uskočil za skálu a pak na ni vylezl, abych mohl po prchajících pytlácích vystřelit. Pozdě. Oba mezitím zmizeli v mlazině".

Tolik vyprávění pamětníka.

Dodávám: Mützela ovázali a snesli dolů do Ferdinandova. Nikdy se již zcela neuzdravil. Obecně se tradovalo, že se jednak lesníkovo jméno psalo "Mietzel" a jednak, že "brzy nato zemřel". Vím, že se o nic nejedná, ale pro úplnost dodávám:

...vypátral jsem v Libereckých novinách úmrtní oznámení o smrti Ferdinanda Mützela, ze dne 29. ledna 1878. Odpovídám tímto a upřesňuji tedy, že zemřel po dvanácti letech od tragického střetu s pytláky; že se správně psal Mützel a nakonec, že zemřel na plicní tuberkulózu - ve věku 46. let.

Pochopitelně to nic nemění na faktu, že se jedná o střet pytláků s hajnými, a že Mützelův obrázek pod Ptačími kupami je na velmi pěkném místě. Již v roce 1979 - při mé první návštěvě jsem u něj dlouho zůstal. Obrázek byl po rekonstrukci, kterou zařídil pan Dietmar Lauer z Černé Říčky a počasí toho dne (4. října) se také vyvedlo.

Půjdete-li od Holubníku po hřebenu stačí, když před Ptačími kupami (v nejnižším místě cesty) uhnete z turisticky značené cesty vpravo, jako kdybyste chtěli Ptačí kupy obejít. Po chvíli přelézání pařezů a menších balvanů uvidíte na skále po vaší pravé ruce upevněný malovaný Mützelův obrázek s textem (tak jak zněl v roce 1979):

U této skály byl v srpnu 1866 těžce postřelen
neznámými pytláky polesný Ferdinand Mützel,
který o čtyři roky později zemřel na následky zranění.
Proto se toto místo jmenuje Mützelův obrázek.

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Ročenka německého horského spolku
Liberecké noviny
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}