Obrázková jedle

Obrázková jedle či Jedle u obrázku v Horních Lučanech n.N. (foto Josef Klinger) Platila ve své době za nejstarší strom v širém okolí. Stála na západním svahu Bukové hory (850 m.n.m.) těsně u staré Kostelní cesty (Kirchweg) vedoucí přes Lučany (Grund) do Smržovky a přičítá se jí věk přes 200 let. Její věk je doložen již od roku 1680. Ve výšce vzrostlého muže má obvod 325 cm a dosahuje rovněž úctyhodné výšky. Její pokroucené větve představují svými rozměry menší stromy a škoda jen, že ty nejnižší jí již byly uřezány. Název "Jedle u obrázku" nebo "Obrázková jedle" je odvozen od svatého obrázku upevněného na jejím kmeni, na kterém je namalován výjev "Přijetí Panny Marie do nebe" (spíše Nanebevstoupení Panny Marie). Obrázek připomíná dávnou událost1):

Když se před více než 90-ti lety vracela jistá paní Görnerová (přezdívaná "Görner-Mühlsche") z Pouti v Tanvaldu domů, přepadly ji znenadání pod tímto stromem porodní bolesti a na místě porodila zdravého chlapečka. Na památku a z vděku, že všechno dobře dopadlo nechala na strom upevnit, na plechu malovaný, svatý obrázek. Od té doby se mohutné jedli říkalo "Obrázková". Chlapec, který se pod jedlí tehdy narodil se jmenoval "der Görner-Mühlsche", dožil se 75 let a zemřel roku 1890 na Maxově. Jistou dobu bydlel též v Lučanech v čp. 232, kde - jak vypověděl dosud žijící 76-ti letý pan Herrmann Klinger - vždycky večer vyprávěl dětem pohádky, pověsti a dával jim různé hádanky.

Dřívější majitel pozemku a stromu na něm, byl pan Franz Anton Schöler z Horních Lučan n.N. čp. 39. Od něho jej získal do vlastnictví ekonom Stefan Vater z Lučan. Pro zachování stromu dalším generacím, a aby nebyl pokácen, byl spolu s pozemkem o rozloze 73 čtverečných sáhů (cca 140 m2 ) koncem října 1906 vykoupen ze cenu 120 K starostou obce Josefem Klingerem a stavitelem Sprengerem a později darován místnímu Okrašlovacímu spolku. Nádherný počin - hodný opakování! Pro ochranu stromu před poškozením bude mohutná jedle spolkem oplocena.

O to větší je mé překvapení, když se o několik let později dočítám, že Obrázková jedle v Horních Lučanech byla roku 1919 pokácena!? Nevím, nepídil jsem se po skutečnostech a okolnostech provázejících tehdy skon tohoto mohutného, památného stromu. Možná, že někdo z vás mi napíše a tak doplní příběh jednoho stromu...

1) Z vyprávění pana Roberta Weishaupta, ředitele na penzi v Lučanech n.N. Ohledně Obrázkové jedle jsem též obdržel informace od učitele měšťanky R. Fischera v Jablonci n.N. a staršího učitele G. Leutelta v Dolním Maxově. Prvně jmenovaný věnoval rovněž snímek Obrázkové jedle pořízený starostou Lučan n.N. Josefem Klingerem.

Text Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Článek profesora Franze Hüblera v ročence německého horského spolku 1907 na stranách 42 - 86 s názvem:
"O přírodních památkách Jizerských hor a Ještědského hřbetu včetně části Lužických hor a jejich ochraně."
(Über die Naturdenkmäler des Iser- und Jeschkengebirges und eines Teiles des Lausitzer Gebirges und deren Schutz.)


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}