Pechova smrt

Dne 27. ledna roku 1933 rozvířila oblast kolem Nového Města pod Smrkem zpráva o loveckém neštěstí, které se přihodilo tehdy třiapadesátiletému hajnému Adolfu Pechovi z Nového Města pod Smrkem čp. 74. Dobové jablonecké i frýdlantské noviny (Gablonzer Tagblatt a Friedländer Zeitung) o něm shodně psaly jako o "politováníhodném neštěstí při lovu" ve dnech 28. ledna a 1. února roku 1933.

Beru do ruky "Gablonzer Tagblatt", sobotní ranní vydání ze dne 28. ledna roku 1933; 42. ročník; číslo 28 a dovídám se že...
"...včera, v pátek dne 27.1.1933 mezi 12:00 a 13:00 hodinou se stal obětí neštěstí při honu 53. letý nadlesní pan Adolf Pech z Nového Města pod Smrkem čp. 74."

Pechova smrt (foto Herbert Endler) Průběh celé události bývá popisován s menšími či většími rozdíly, ale dostupná fakta nám umožňují sestavit sled události, která skončila smrtí člověka. Lovci s náhončími se pohybovali kdesi v tehdejším 12. lesním oddělení novoměstského revíru na průseku souběžném se Smuteční stezkou (nad Streitovým obrázkem). Díky sněhové nadílce nebylo prodírání se mlázím nad průsekem nic příjemného. Čerstvý sníh pronikal všude a nepříjemně studil. Nadlesní Pech si proto přehodil přes hlavu a ramena jutový pytel, který jej chránil před sněhovým přídělěm z hustých smrkových větví. Prodíraje se mlazinou, s hlavou sehnutou se naráz vynořil na průseku a v tom samém okamžiku třeskla rána. Byl nejblíže stojícím lovcem (správcem honitby) považován za zvíře, které náhončí vyplašili z mlází a které chtělo přeběhnout průsekem. Střela zasáhla nadlesního do břicha a těžce raněný Pech klesl k zemi. Je přítomnými ihned dopraven do Nového Města pod Smrkem, kde mu doktor Dorschner poskytuje okamžitě první pomoc. Následně je převezen autodopravcem panem Kubikem do frýdlantské nemocnice, operován, ale...
...ale život se mu již zachránit nepodařilo. Večer, téhož dne, kolem půl šesté umírá nadlesní Adolf Pech na následky svého těžkého zranění. Adolf Pech se narodil 29.3.1879 ve Ferdinandově a zemřel 27.1.1933 v 17:30 hodin ihned po převozu do frýdlantské nemocnice ve věku 53 let. Pohřben byl 31. ledna 1933 na hřbitůvku ve Ferdinandově. Zanechal po sobě vdanou dceru a čtrnáctiletého syna.

Tabulka připomínající neš'tastnou událost visela při mé první návštěvě, dne 14.7.1979 ještě na smrku, přímo v průseku porostlém travou, souběžném se Smuteční stezkou nedaleko nad Streitovým obrázkem. Kde je dnes konec travnatému průseku, kde jsou smrky včetně toho, na kterém visíval Pechův pomníček!? Nemohl jsem nalézt místo smrti hajného Pecha v roce 1997! Na místě je velká paseka zarostlá buřinou a novými smrčky. Pomníček hajného Pecha je umístěn na jednom z posledních vzrostlých stromů - na buku, a navíc otočen směrem ke Smrku - to jsem pak mohl hledat...
...stojíte-li dnes u pomníčku hajného Pecha (a máte ostříží zrak nebo dalekohled), vidíte dokonce torzo stromu se Streitovým obrázkem a dál přes Měděnec do kraje novoměstského. Není třeba již nahánět zvěř v hlubokém lese - při troše štěstí ji spatříte z pohodlí posedu umístěného na pasece.


Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
Nevrlý,M.:"Kniha o Jizerských horách"
Friedl. Zeitung 1933
Gablonzer Tagbaltt
vlastní archív autora


[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}