Pomník Antona Pfohla

Pomník Antona Pfohla (foto Herbert Endler) Emil Novák o této události uvádí:

"V obci stojí oplocený žulový pomník ve tvaru pyramidy, který připomíná v Maďarsku zabitého četníka narozeného v domě čp. 73 v Dolním Vítkově. Na přední straně je zobrazena přilba a puška."

Následuje nepřesný popis nápisu na pomníku a o textu na zadní straně ani zmínka. Více o něm zatím nevím než to, že pan Anton Pfohl, narozený čp. 73 (tedy v domě naproti pomníku) byl ve službách četnictva nasazen v Maďarsku. Tam pronásledovali lupičskou bandu a při jejím dopadení došlo k přestřelce. Při tomto střetu byl zastřelen i Anton Pfohl z Dolního Vítkova. Jeho kolegové mu později naproti rodnému domu postavili tento pomník, který je asi 2,10 m vysoký a stojí cca 3 m od silnice.

Vyhledal jsem jej dne 20.7.2001 a zjistil, že na čelní straně není po znázornění přilby a pušky ani památky. Ani o zmiňovaném oplocení či ohrazení již není památky. S trochou námahy jsem tehdy vyluštil text a pořídil fotodokumentaci.

Text na přední straně (k silnici)Text na zadní straně (k potoku)
Anton Pfohl
Kaisl.Königl.Gendarm
Des 19ten Gendarmerie
Regimentes
Gefallen im Kampfe
mit Räubern
den 5.December 1854
bei Gerien Tolnauer
Comitats in Ungarn
In Anerkennung
treuer und eifriger
Pflichterfüllung von
seinen Kameraden des
k.k. 19.Gendarmerie
Regimentes aufgestellt.

Překlad zní asi takto:
Text na přední straně (k silnici)Text na zadní straně (k potoku)
Anton Pfohl
cís.král.četník
19tého četnického
regimentu
Padl v boji
s lupiči
5.prosince 1854
u Gerien Tolnauer
Comitats v Maďarsku
S uznáním
věrného a poctivého
plnění služebních povinností
od svých kamarádů z
c.k. 19.četnického
regimentu postaveno*.
  *pochopitelně vím, že ten slovosled
má být jiný. Já jen kvůli rozvržení
na pomníku!

Vím, že toho zase není tak mnoho a proto si na tomto místě dovolím požádat toho z vás, který má eventuální podrobnosti, zda by byl tak laskav a poskytl mi tyto materiály. Budou použity pro doplnění údajů o této tragické události!

Text a foto Herbert Endler,
člen spolku přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor Patron.
Prameny:
vlastní archív autora

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Jméno: Joe
e-mail: joe.kuna@centrum.cz
Předmět: ..a další.

Na letošních Crastavských šlápotách jsme prošli Vítkovem s brožurkou o jejích dějinách od Fr. Vydry. Zmiňuje další kamené a železné kříže,připomínající kolemjdoucím nějakou tragickou událost. Jeden stál v místě, kde zmrzl sedlák Florián Walter, který v zimě zabloudil cestou z obce Lichtenberg domů. Místní občané tyto kříže dobře znali, protože si pamatovali smutné příhody, které s nimi byly spojeny. A tak v lukách a polích v okolí Vítkova stával Hefterův, Hoffmanův,Richterův,Pfohlův a Breuerův kříž a další...

Vzkaz vložen dne 13.1.2014 v 22:36:29 [Odpovědět na příspěvěk]

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}