Kristiánov

Sklárna Škola Panský dům Hrbitov Liščí bouda

mapka

Takhle vypadal Kristiánov v minulém století, obrázek je udělám jako klikací mapka s popisky. Předlohou je model umístěný v muzeu na Kristiánově.

Historie

Asi nejznámější a nejtypičtější horská sklářská osada byla založena koncem roku 1774 Johannem Leopoldem Riedelem pod Černou horou a jméno dostala podle tehdejšího majitele frýdlantského panství, hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase

Celý jeden rok trvalo postavení hutě, panského domu a ostatních důležitých součástí budoucí osady. Smlouva mezi Riedelem a hrabětem Clam-Gallasem byla uzavřena 1. června 1775. Je velmi rozsáhlá a přesně vymezuje práva a povinnosti sklářského podnikatele. Velmi podrobně je především probráno, jaké dřevo brát a kolik se za něj bude platit. Mezi povinnosti majitele patřilo i udržování lesních cest a obnova lesa. Mezi jeho práva náleželo pěstování dobytka mimo koz, založení vlastního mlýna, prodeje soli a lihovin, obojí však musel odebírat od hraběte z libereckých skladů.

První sklo vydaly sklářské pece na Tři krále roku 1776 a od té doby žil Kristiánov vlastním životem. Skláři, kteří zde žili, nemuseli osadu nikdy opouštět. Měli zde veškerou obživu. V roce 1780 byl při osadě vysvěcen hřbitov a začal zde působit i katolický duchovní. K přesnějšímu určeni času přispěly i věžní hodiny, instalované 8.září 1790. V roce 1846 vznikla v osadě dokonce i škola, kam chodily děti sklářů. Konec této sklářské osadě učinil požár 7.srpna 1887. Hut vyhořela a s ní lehla popelem škola. Domku sklářů se postupem času rozpadly. Jediné, co zůstalo, byl krásný panský dům, který pak vyhořel při mobilizaci v roce 1938, myslivna z roku 1866 a bývalá sklářská hospoda, Liščí bouda, přenesená v roce 1839 z Nové Louky. Německy Fuchshaus, což lépe vystihuje název, odvozený od bývalých majitelů, rodiny pana Fuchse. Lisci bouda dnes

Nyní je tu muzeum sklářství v Jizerkých horách, které je otevřeno o denně od května do září od 9:00 do 16:00.

Kristiánov. V srdci Jizerských hor, tiše a pěkně položená, ... Tak takhle začíná stará reklama zvoucí Vás na Kristiánov.

Dobová fotografie Liščí boudy

mapka ->

Škola

Škola sloužila dětem sklářů k základní školní výuce a výuce náboženství. Jako učitel fungoval duchovní, teprve později začal dvakrát týdně docházet jak výpomoc učitel z Janova. Stálá škola se datuje od roku 1844, budova ale vznikla až v letech 1846-1847, v roce 1848 navštěvovalo výuku 31 dětí a to nejenom děti sklářů z Kristiánova, ale také děti obyvatel Nové Louky, Karlova a děti z pily na Blatném rybníce. Ve škole se učilo nepřetržitě kromě let 1872-1878, kdy nebyl dostatek školou povinných dětí.

Nynější stav: Budova již neexistuje, byla zničena při požáru v roce 1887.

mapka ->

Sklárna

Sklárna byla nejdůležitější částí celé osady. Oheň ve sklářských pecích byl zapálen na svátek Tří králů v roce 1776 a první sklo vydaly pece 17.ledna 1776. Vyráběly se tu číšky, flakóny, mačkářské tyče. Jedno z nejkvalitnějších skel v celé monarchii.

  • 1839   výroba pánví a potaše
  • 1841   povříslárna a sklad popela
  • 1844   Carl Josef Riedel staví tažírny
  • 1853-1855   tažírny prodlouženy, postavena druhá pec
  • 1865   třetí pec
  • 1874   vytápění dřevoplynem
  • 1882   omezení výroby, většina se stěhuje do Rýnovic, blíže ke komunikacím
  • 7.8.1887   sklárna vyhořela a život na Kristiánově se prakticky zastavil

Tímto požárem taky prakticky končí zlatý věk sklárem v srdci hor. Pokrok se zastavit nedal a jiné možnosti vytápění pecí a blízkost komunikacím v údolí znamenal konec horských skláren. Ty se vracely opět do údolí, odkud vlastně několika stoletími začaly svou pouť za dřevem nahoru do hor ...

Nynější stav: Budova již neexistuje, zůstaly jednom základové kameny. Prostor zarůstá lesem.

mapka ->

Panský dům

Panský dům sloužil jako obydlí majitelům sklárny. Vznikl v roce 1775 a kromě obytných místností k němu náležela i Kaple panny Marie s barokním oltářem z roku 1790 a varhanami z roku 1713. Další výzdobu kaple tvořila socha sv. archanděla Michaela u jehož nohou ležel sám vládce pekel, Lucifer. Lucifer ale díky svému odpudivému zjevu ovšem špatně skončil. Byla mu nakonec uříznuta hlava a ocas a tělo bylo přemalováno tak, že vypadalo jako obláček.
Život sklářů určoval zvon umístěný na věži a od roku 1801 takě věžní hodiny. Tato sbírka byla ve dvacátých letech 19.století rozšířena o sluneční hodiny, barometr a větrnou růžici. V roce 1836 byl do domu zaveden vodovod.
Panský dům jako jedna z mála budov přežil požár v roce 1887 a roku 1890 byl prodán majiteli frýdlantského panství.
Později sloužil jako zotavovna pro děvčata z Jablonecka a Liberecka.
Ani panský dům bohužel neunikl požáru. Snad ze strategických důvodů byl při mobilizaci v říjnu 1838 podpálen vojáky a shořel do základů.

Nynější stav: Budova již neexistuje, zůstaly jednom základové kameny a prostor zarůstá lesem.

Duchovní život

Na Kristiánově měl být i kostel, ale byl k němu pouze položen základní kámen a samotný kostel nikdy postaven nebyl. Mše proto duchovní sloužili v kapli panského domu.
Prvním páterem byl Anton Kreybich. Jeho plat byl 65 zlatých ročně za 1 mši pro panstvo týdně a 78 zlatých za 3 mše týdně pro personál. Navíc dostával deputátní dřevo a pivo od hraběte. Dalším z duchovních byl Franz Xavier Staray, který navíc proslul jako léčitel a bylinky si pěstoval na vlastní zahrádce. Říkalo se mu "hutní páter".
V roce 1790 byla na Kristiánově první Mariánská pouť na jejíž tradici se nyní opět navázalo.

mapka ->

Hřbitov hrbitov

Díky odlehlosti osady bylo na Kristiánově povoleno zřízení hřbitova. Svůj věčný klid zde nalezli členové rodiny Riedelů, skláři a lesníci.
Vysvěcen byl 24.10.1780 a první pohřeb se zde konal už 26.listopadu 1780 když byl pochován Anton Riedel, huťmistr z Nové Louky, bratr Johanna Leopolda. Jejich hroby s obelisky jsou v pravé zadní části hřbitova. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1928, kdy tu byl pochován hajný Robert Ringelhein. V roce 2000 byl hřbitov opraven Spolkem Patron.

mapka ->

Zpracoval Michal Bejček, doplněno o některé informace od Herberta Endlera

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}