Kam zmizel kříž v Lučanech?

Mnozí jste jej jistě znali. Stál vpravo u silnice směrem z Lučan na Maxov, v levotočivé zatáčce mezi dvěma kaštany.

V roce 2002 mne potěšilo, že kříž je jako nový, vše je v pořádku, květiny u něho nasvědčují, že dobří lidé ještě nevymřeli. Nafotil jsem si kříž i se soklem a spokojeně odcházím.

Jinak je tomu dne 1.11.2003, kdy zjišťuji, že kříž zmizel. Nejprve se domnívám, že jej jakýsi dobrý člověk odnesl k rekonstrukci, i když, pokud vím, kříž byl docela pěkný. A pak, při pohledu na způsob "odmontování" kříže k případné rekonstrukci tomu nenasvědčuje -- řekl bych, že byl spíše "urván" než odmontován.

Pořizuji fotodokumentaci a snažím se vyluštit text na soklu kříže. Téměř se mi to daří, až na jméno v úvodu:

Ruhestätte der

Maria Anna ?Lahr?

aus Oberwiesenthal.

Sie wurde geb. am 16.April

1789, und starb am 14.Sep-

tember 1849, tiefbetrauert von

ihrem Gatten und Kindern.

Ruhe ihrer Asche!

Nu, ono se zase tolik neděje říkám si, jméno vyluštím příště, vezmu si nato lepší vybavení. Netušil jsem jak bláhový nápad to byl, ani že žádné příště už nebude... 

...to příště bylo dne 31.10.2004. měl bych si doplnit správnost údaje na kříži v horních Lučanech, říkám si, než napadne sníh. Podívám se na Brechschmiedovu kapličku a pořídím lepší záběr kříže než mám od minule, a možná, že kříž již bude opravený vrácen. Bdím či sním -- jsem v horních Lučanech, stromy tu jsou, kříž tu ale není, a co ještě? Zmizel i sokl kříže!

Tak již asi nevyluštím správné jméno a nedozvím se, na čí světlou památku a proč právě tady vlastně byl postaven. Je listopad, čas dušičkový, a takové zjištění se člověka dotkne ať chce nebo ne. Zatímco jinde jsou zapalovány svíčky, a lidé vzpomínají na zesnulé, tady se kříž zlikvidoval, a byl bych strašně rád za zprávu, že se mýlím, že kříž je na světe, že...

...nicméně se domnívám, že v tuto chvíli mohu pouze konstatovat:

Dokonáno jest!

Text a foto: Herbert Endler, v listopadu 2004.

...a "dokonáno" není, poptal jsem se na osud kříže -- a vida, můj přítel Otakar Simm věděl vše -- viz dále:

----Original Message-----

From: Otokar Simm [mailto:simm@mestojablonec.cz]

Sent: Tuesday, November 02, 2004 8:54 AM

To: Herbert Endler

Subject: Re: prosba.

Ahoj Herberte.

V podstatě z mé iniciativy a za vydatné pomoci p. starosty z Lučan byl již loni zasazen nový kaštan u pomníku, jenže ten pod hustou korunou stojícího stromu neroste, což se dalo čekat. Letos v létě byl pomník převezen za účelem generální opravy k domu p. Pírka (jeden ze zastupitelů) v Lučanech, který svařil přeražený litinový kříž a provedl nátěr. Protože jsem chtěl věci nějak být nápomocen, sehnal jsem restaurátora, který opravil černou barvou nápis, který je teď dobře čitelný.

Zbývá doplnit horní okraj pomníku, který v minulosti nějaký blb otloukl kladivem (je to dobře vidět na tvých obrázkách). No snad to zase někdo hned nezničí - jako toho sítaře v Hejnicích (ten je na cimpr-campr).

Pan Pírko nechal zhotovit u truhláře formu, pomocí níž bude odlit nový okraj. Až bude vše dokončené bude pomník vrácen zpět - nedovedu si představit tu dopravu...

Nápis jsem rozluštil již před lety a velice mne zaujal, proto jsem začal o tom se starostou zhruba loni jednat a jsem velice rád, že moje snaha padla na úrodnou půdu (ale to jen díky p. Pivrncovi, osvícenému to muži). Ten nápis sděluje, že tam (?) je pochována ona osoba. Ale co nedovedu vysvětlit je to Pokoj jejímu popelu - zpopelňovat se začalo až mnohem později - neumíš to vysvětlit? Asi se to nějak obrazně používalo?

Zatím ahoj. Budu rád, když to na těch stránkách napíšeš.

Se starostou jsme domluveni na tom, že se pomník bude i za drobné slávy odhalovat - termín neurčen. Může se stát, že až příští rok - myslím, že by to bylo i lepší. Chtějí ale ještě letos.

Ruhestätte der

MARIA ANNA VATER

aus Oberwiesenthal.

Sie wurde geb. am 16. April

1789, und starb am 7. Sep-

tember 1879, tief betrauert von

Ihrem Gatten und Kindern.

Ruhe Ihrer Asche!

 

Místo odpočinku

Marie Anny Vater(ové)

Z Horních Lučan.

Narodila se 16. dubna

1789 a zemřela 7. -

ří1879, hluboce želená

jejím mužem a dětmi.

Pokoj jejímu popelu!

 

Zpráva ze dne 2.11.04 od pana: Otokara Simma

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}