Brigáda na Kristiánovském hřbitově

Úprava hřbitůvku na Kristiánově

Jedním z bodů Plánu činnosti spolku PATRON bylo také „Oplocení a údržba hřbitůvku Kristiánov“.

Oplocení zajistil investor Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou a práci provedla firma TAXUS s.r.o. Rychnov u Jablonce n.N. Lesní správa Jablonec n.N. rovněž zajistila posekání trávy a nám tedy zbývalo provést zbytek úkolu tj. údržbu – řekněme takový větší úklid v prostoru hřbitůvku. Protože se blížil termín „Kristiánovské sklářské poutě“ bylo nutno jednat rychle. A tak se podařilo:

fotka
Kamenosochařství

Díky spolupráci s Kamenosochařstvím Rostislav Dvořák z Nové Vsi nad Nisou (po cca osmi letech) vyzvednout očištěný pískovcový náhrobní kámen Antona Riedla, a tento usadit na původní místo (obr. 01, 02). Tato firma nám také věnovala pískovcový kříž na jmenovaný náhrobek.

fotka fotka
Obrázek 1 a 2

V sobotu dne 28.8.2010 se konala brigáda členů spolku Patron na kristiánovském hřbitůvku. Vyřezány náletové dřeviny, shrabána posekaná tráva, posbírány odpadky a vše uklizeno (obr. 04). Nutno říci, že ten den od rána pršelo a přesto se nás sešlo pět obětavých lidí (obr. 03), kteří promočeni na kůži odvedli kus záslužné práce.

fotkafotka
Obrázek 3 a 4

Dva zážitky z této akce:

  • Při shrabování posekané trávy jsme objevili pěkný exemplář zmije (obr. 05).
  • Půjčili jsme si ve „Fuchshausu“ kolečko na odvoz odpadu a tam jsme se potkali s paní ing. Kotšmídovou, která zajišťovala přípravu Poutě. Tato milá paní nás všechny pozvala a pohostila čajem, grogem, kávou a nechala nás ohřát se a usušit věci u rozpálených kamen – díky! Nakonec z tohoto setkání vzniklo zajímavé posezení s povídáním o všem možném (obr. 06).

fotkafotka
Obrázek 5 a 6

Text a foto: Herbert ENDLER

[ Vložit příspěvek do diskuze ]


Příspěvky k článku:

Doposud nebyl žádný příspěvek vložen.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}