Budoucnost Spolku Patron

Pátek 01.06.2012

Vážení členové, jistě jste zaznamenali, že Spolek Patron se za poslední dva roky především díky práci svého výboru posunul o velký kus vpřed. To je potěšitelné, ale zároveň zavazující. Proto je třeba - také s ohledem na blížící se konec funkčního období současného výboru - říci si, co dál. Stále se totiž potýkáme s velmi malou aktivitou mnoha členů, kteří se neúčastní ani plenárních jednání. S tím nepřímo souvisí problém financování naší činnosti: členské příspěvky nestačí ani na úhradu současného rozsahu výroby a způsobu distribuce spolkového časopisu, natož na zajištění ostatních aktivit (opravy památek, budování spolkové knihovny, externí prezentace výstavami, přednáškami aj.). Kromě možností, jak získat další prostředky, je řešením této situace úspora nákladů, které nemusí být vynakládány. Výbor již učinil v tomto smyslu některé kroky; jedním z nich je, že spolkový časopis bude počínaje vydáním 3/2012 plénu distribuován výhradně na členských, resp. výborových schůzích (s výjimkou odůvodněných případů). Věříme, že to ty pasivní mezi námi přiměje k většímu zájmu o dění ve spolku. Všechny členy, jimž není lhostejný další vývoj Spolku Patron, potažmo péče o drobné památky Jizerských hor, pak vyzýváme, aby předložili návrhy vlastních iniciativ. S pozdravem a s díky za vaše návrhy Herbert Endler - předseda, Milan Poláček - jednatel

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}