Křížová cesta k Seibtově studánce - přiložte ruku k dílu

Pondělí 08.10.2012

Jistě jste zaznamenali, že již v roce 2010 Spolek Patron zahájil celkovou opravu křížové cesty k Seibtově studánce. Rekonstrukce, na níž se i dále podílíme, je dosud největší spolkovou akcí svého druhu. Proto doufáme ve Vaši pomoc, která bude výrazem uvědomění si této skutečnosti: p. Otokar Simm nyní shromažďuje podklady pro sestavení obsahu doprovodných infotabulí, takže uvítá zejména historické snímky uvedené pamětihodnosti. Prosíme, směřujte své příspěvky v co nejhojnější míře na naši e-mailovou adresu.

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}