Putování po vydřích stopách

Sobota 24.11.2012

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje pozvat na přírodovědný program po stopách vydry říční (Lutra lutra). Pro tuto akci jsou připraveny dvě varianty - podle počasí. V případě příznivých podmínek bude naším cílem údolí Robečského potoka. Národní přírodní památka Peklo je lokalitou, kde byl výskyt této ohrožené lasicovité šelmy opětovně potvrzen. Společně se zoologem Ing. Zdeňkem Vitáčkem, který tuto exkurzi po odborné stránce povede, zkusíme nalézt tzv. pobytové značky (stopy, trus, zbytky po konzumaci potravy apod.) a dokázat tak přítomnost vyder. V opačném případě, kdy nám počasí přát nebude, proběhne program v prostorách muzea (VMG) a to formou odborného výkladu spojeného s praktickými ukázkami. V obou případech bude zahájení 24. 11. 2012 v 9.00 před budovou muzea (VMG) v České Lípě. Bližší informace na www.muzeumcl.cz v sekci Program akcí nebo Ekoporadna popř. u Ing. Terezy Kaiserové na tel: 774 825 089 nebo kaiserova@muzeumcl.cz.

Příloha: 2012112422Vydra-Plakat.pdf (333 kB) [stáhnout]

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}