Liberecký historický uličník

Neděle 25.11.2012

K aplikaci se lze dostat buď přes webové stránky Města Liberec http://www.liberec.cz volbou Praktické informace – Mapový portál (GIS) – Aplikace MARUSCHKA (témata), nebo přímo na http://marushkapub.liberec.cz/.

Lokalizace ulice je přístupná v tématech Atlas čísel popisných a Historické mapy. Lokalizační dotaz se zadává v záložce Dotaz. Lze se dotazovat na aktuální (Najdi ulici) i historické názvy (Najdi ulici podle historického názvu). Poklepáním na ikonu „i“ za názvem ulice lze zobrazovat celý sled jejích názvů.

Pro zajímavost je třeba uvést, že historický uličním byl zpracován i pro Jablonec nad Nisou. Autorem historického uličníku Jablonce je Mgr. Ivo Šafařík, který měl toto téma původně jako diplomovou práci. Vlastní zpřístupnění je také v tomto případě prostřednictvím webu města. Byla zvolena jiná forma, ale výstup je pro potřeby zjištění starých názvů zcela postačující. Jablonecký historický uličník je dosažitelný na webu http://www.mestojablonec.cz/ volbou Mapy – Jablonecké ulice – Historické ortofoto mapy, nebo přímo na http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecke-ulice.html.

 

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}