Příroda a lidé v Sudetech dříve a dnes

Čtvrtek 03.04.2014

Dovolte mi Vás pozvat na nadcházející seminář „Příroda a lidé v Sudetech dříve a dnes”. Seminář se koná v termínu 3.-5. dubna 2014 v Horním Maršově v Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury (DOTEK) v budově bývalé barokní fary.

Seminář poskytne komplexnější pohled na problematiku proměn přírody, krajiny a života v Sudetech a náměty, jak toto téma dále zprostředkovat žákům, studentům, dospělým.

Program bude sestaven z následujících témat:

- Celkový politicko-historický přehled sudetské problematiky

- Kulturně společenské zajímavosti: osobnosti Sudet 

- Osudy obyvatelstva v oblasti východních Krkonoš  

- Vliv odsunu německého obyvatelstva na krajinu a společnost (terénní vycházka Horním Maršovem  

  s praktickými ukázkami)

- Hledání ztraceného času (ukázka terénního výukového programu o proměnách sudetské krajiny)   

Lektoři: spolupracovníci Ackermann-Gemeinde, Antikomplex s.r.o., SEVER

Na semináři lze navštívit pouze vybrané přednášky, všechny budou probíhat v českém jazyce.

Cena za účast na semináři je 100,- Kč za hodinu programu nebo 1.400,- Kč za celý seminář (studenti SŠ a VŠ, senioři a ženy na MD hradí 1.000,- Kč). Účastníci semináře mohou využít nabídky ubytování a stravování v centru DOTEK (300,- Kč/noc, 190,- Kč/plná penze – lze objednat i jednotlivá jídla).

Více informací o programu semináře a jednotlivých přednáškách naleznete v přiložené pozvánce. Uzávěrka přihlášek: 1. dubna 2014.

Budeme velice rádi, pokud naši pozvánku přepošlete dalším osobám, které by toto téma mohlo zajímat.

S přáním pěkného dne

Anna Čtvrtníková

 

Příloha: 2014436seminar_Priroda a lide v Sudetech__program.pdf (162 kB) [stáhnout]

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}