NOC KOSTELŮ 10.6. 2016

Pátek 10.06.2016

V kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce od 19 do 22 hodin, v kostele sv.Václava v Harrachově od 18 hodin.

SMRŽOVKA - kostel sv. Archanděla Michaela

18.50 hod. – Nechte zvon znít…

19 hod. – Chorály J. S. Bacha v podání Hanse Laua

19.15 hod. – Vítejte v našem kostele – úvodní slovo P. Ajchlera, duchovního    správce farnosti

19.25 hod. – Koncert Komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald a dívčího pěveckého souboru Harmonia ZUŠ Tanvald

20.25 hod. – Povídání o historii a současnosti kostela – Ing. Karel Koňařík

20.45 hod. – Setkání se sestrou Joannou z Wroclavi – vyprávění o její misijní činnosti doplněné hudbou a zpěvem s P. Ajchlerem

21.15 hod. – Chvilka ke ztišení, možnost prohlídky kostela, sakristie a věže s průvodcem

21.40 hod. – Kytarový recitál Petra Kopejsky

22 hod. – Meditace při svíčkách, čtení z přímluv, bohoslužba slova s písní a modlitbou

HARRACHOV - kostel sv. Václava

18.00 hod. - Koncert dětí ze ZUŠ

Meditace o 12ti kapkách vody

Varhanní improvizace proložená Večerními modlitbami Tomáše Halíka

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}