Válečný pomník ve Vísce na Frýdlantsku bude odhalen 3.9.2016

Sobota 03.09.2016

Už dva roky si připomínáme sté výročí první světové války. V Čechách, jež byly součástí Rakouska-Uherska, boje neprobíhaly. Přesto se válka  dotkla celé země, tedy i Frýdlantska. Nastoupilo do ní totiž deset tisíc dobrovolníků z této oblasti, polovina mužské populace. Mnozí narukovali s vírou, že se brzy vrátí. To se  nenaplnilo, válka trvala čtyři roky, navíc mnoho vojáků  v bojích padlo. Ztráty na lidských životech byly obrovské. Oběti jsou připomínány pomníky padlým spoluobčanům. V obci Višňová na Frýdlantsku se dochovaly dva: jeden ve Vísce a druhý v Loučné.

Pomník obětem  z Vísky byl postaven naproti elektrárně. Kým a kdy se přesně neví, možné je, že stavba byla pořízena v souvislostí s uvedením do činnosti vodní elektrárny v roce 1922. Existenci pomníku poznamenaly dvě události. V padesátých letech minulého století neznámým vandalem byla zničena deska se jmény padlých, v roce 2010 pomník smetla povodňová vlna z povrchu zemského. Občanské sdružení Víska, z.s. se rozhodlo pokusit se o obnovení pomníku, a to i přes skutečnost, že padlými byli vesměs Němci. Není se co divit, pohraničí českých zemí bylo po staletí domovem mnoha německých spoluobčanů. Bylo tomu tak i ve Vísce.  Prostřednictvím Obce Višňová bylo osloveno Ministerstvo obrany s žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu. Podařilo se. Část nákladů hradila, a na realizaci se podílela,  Obec Višňová .  Žádost vypracoval Ing. Vladimír Lacina. Autorem projektu byl Ing. Karel Kocman, rodák z Vísky. Ve výsledné podobě vycházel z původního vzhledu. Zhotovitelem pomníku jsou  Kamenoprůmyslové závody ze Šluknova. Použily  libereckou žulu. Desky zhotovila z bronzplastu firma Arthouse Hejtmánek z Prahy, která je mimo jiné autorem desky na pomníku Tongrund u Frýdlantu. Zjistit jména padlých bylo doslova detektivní prací. Vladimír Lacina spolu s Güntrem Krausem, amatérským badatelem z Frýdlantu, navštívili řadu archívů a muzeí. Uspěli, ze dvou zdrojů nezávislých na sobě, se jim podařilo dát dohromady jména 11 padlých a čtyř nezvěstných obyvatel Vísky, kteří byli uvedeni na původním pomníku. Památník stojí  na téměř totožném místě jako ten, co byl postaven krátce po válce, tedy kousek od elektrárny. Pro zajímavost – hmotnost pomníku je přes tři tuny.

K odhalení pomníku dojde v sobotu 3.září. Započne mší za všechny padlé v 1.sv.válce v kostele ve Višňové od 14.30 hodin. Samotný akt odhalení je naplánován na 16.00 Zahájí ho flétnistky  z hudebky Frýdlant  vedené Lenkou Špringlovou  Radeckým  maršem. Dále bude následovat vystoupení vojáků v dobových uniformách. Poté historikové krátce seznámí přítomné s průběhem  1.sv.války. Pomník posvětí vojenský kaplan Petr Šabaka. Válečné události a tehdejší dobu připomenou historické artefakty a flašinetář. Od 17.00 hodin bude následovat doprovodný program v kulturním domě. Válečnou atmosféru té doby přiblíží zástupce Spolku vojenské historie Petr Fiala, dále historici Severočeského muzea Liberec Libor Lacina a Ivan Rous. Ke shlédnutí bude i výstava zaměřená nejen na samotnou válku, ale i život v regionu v té době. Program doplní hudební doprovod v podání Vladimíra Hrdiny.

Příloha: 20169302Plakt_1.sv.v._odhalen.jpg.png (453 kB) [stáhnout]

Výstavy

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Spolek pořádá

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}

Zajímavé akce

V nejbližší době se nekonají žádné akce.

{všechny záznamy}